Programma

Electrotool voert als gespecialiseerde importeur/agent van elektrische gereedschappen en stationaire machines een compleet programma machines en toebehoren. Dit programma is samengesteld uit een aantal internationaal bekende merken van kwaliteitsproducten.

Kwaliteit

Electrotool en fabrikant staan dan ook in voor deze kwaliteitsproducten, die voldoen aan de internationaal bestaande kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften zoals bijvoorbeeld CEE publicatie 20 en 0875. Electrotool verkoopt dit complete programma elektrische gereedschappen en stationaire machines uitsluitend via de erkende vakhandel.

Verkoop ondersteuning

Electrotool ondersteunt de erkende vakhandel niet alleen met aantrekkelijke prijzen, snelle service, soepele afhandeling van zaken, betrouwbaarheid en kennis van zaken, maar ook met demonstratie auto’s die met u als vakhandel de eindgebruikers bezoeken. Electrotool neemt in Nederland aan de meeste vakbeurzen deel, zodat artikelbekendheid bij de eindgebruiker bevorderd wordt. Electrotool biedt u, als haar dealer, alle mogelijke bescherming door de afspraken die met u worden gemaakt. Electrotool streeft er naar dat haar artikelen zo aantrekkelijk mogelijk geprijsd zijn, zodat u, als dealer, hiermee een meer dan redelijk resultaat kan behalen.

Garantie

Op alle machines geldt een garantietermijn van 12 maanden op materiaal- en fabricagefouten. De beoordeling van deze garantie kan alleen na ontvangst of ter plaatse (niet transportabele machines) door onze servicedienst plaatsvinden en/of in overleg met de fabrikant. Indien door de gebruiker cq handelaar de machine wordt gedemonteerd, dan bestaat de kans dat de aanspraak op garantie komt te vervallen. Het spreekt voor zich, dat Electrotool in twijfel gevallen al het mogelijke zal doen, zowel u als onze handelspartner als uw klant, naar alle redelijkheid tegemoet te komen.

Leveringen

Voor Nederland geldt een franco levering voor bestellingen met een netto factuurwaarde van boven Euro 350,= MPS Rollenbanen en meetsystemen – lengteaanslagen  – opduwsystemen uitgezonderd. Deze worden altijd af fabriek geleverd. Voor België een netto factuurwaarde van boven Euro 500,=. Voor de overige bestemmingen geldt af magazijn. Bij niet franco zendingen voor bestemmingen in Nederland zal Euro 12,50 verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij niet franco zendingen voor bestemmingen in Belgie zal Euro 15,= verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij directe levering aan uw klant wordt er € 17,50 kosten in rekening gebracht.

Algemene opmerking

Leveringen geschieden volgens onze verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam. Ingeschreven bij handelsregister Rotterdam onder dossiernummer 24128614. Eigendom, zoals algemeen handelsgebruikelijk, blijven de goederen het eigendom van Electrotool tot het moment van betaling.

Partnerschap

Electrotool probeert altijd een duidelijke uiteenzetting te geven van de verantwoordelijkheden die wij beiden tegenover elkaar hebben. Het is echter onmogelijk ieder detail te omschrijven. Wij geloven daarom dat een nauwe samenwerking met u als een geselecteerde dealer gebaseerd moet zijn op een duidelijke verkooppolitiek. Deze moet leiden tot een succes voor beiden.